EY Client Alert

Újdonság a társasági jogban 

A gazdaság versenyképességének növelése érdekében új társasági jogi jogintézmény kerül bevezetésre, mely lehetőséget teremt arra, hogy egy gazdasági társaság („Leváló Társaság”) olyan módon jöjjön létre kiválás útján, hogy egyedüli tagja az a társaság lesz, melyből „leválik” („Fennmaradó Társaság”). A leválás kodifikációja így a magyar jogrendszerben is megteremti az angolszász országokban egyébként már régóta ismert „downstream demerger” intézményét, melyre a meglévő társadalmi-gazdasági igények ellenére eddig itthon nem volt lehetőség. A módosítás ezzel előirányozza a versenyképességet és a gazdasági növekedést. A leválásra 2024. január 1. napjától van lehetőség, így érdemes ennek megfelelően tervezni.

A leválás eredményeképpen, a Fennmaradó Társaság vagyonát a leválást követően a Leváló Társaságban fennálló üzletrésze testesíti meg. A leválás jogutódlást eredményez, mely egy restruktúrálás során reális alternatívája lehet egy cégalapítást követő üzletág-apportnak (amely jogutódlás hiányában többletfeladatokat és így költségeket eredményez).

Sky garden seen through door

A leválás kapcsán az alábbi főbb szempontokat érdemes figyelembe venni a tervezés során:

  • A Fennmaradó Társaság tagjai nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak-e venni a tervezett leválásban. Dönthetnek úgy, hogy nem vesznek részt a leválásban, így azonban kötelesek kilépni a Fennmaradó Társaságból (mely elszámolási kötelezettséget eredményez). Amennyiben nem nyilatkoznak, akkor az úgy tekintendő, hogy a tagságukat nem kívánják megszüntetni.
  • Leválás során lehetőség van új tag csatlakozására is, aki így a Fennmaradó Társasághoz csatlakozhat.
  • Adott esetben a Fennmaradó Társaság vagyona a leválással egyáltalán nem változik (amennyiben egy tagja sem lép ki a leválás miatt), mivel a Leváló Társaság is a Fennmaradó Társaság vagyonába tartozik, melynek tulajdonosai a tagjai maradnak az eredeti arányok szerint.
  • A leválás részletszabályait az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény tartalmazza, melyre egyebekben a szétválás szabályai megfelelően alkalmazandóak. A szétváláshoz hasonlóan, leválás során is szükséges lesz leválási terv elkészítése és annak leválási vagyonmérleg- és leltártervezetekkel megfelelő alátámasztása.

A leválással kapcsolatos törvénymódosítás több kapcsolódó jogszabályt is érint, azonban adójogi szabályok egyelőre nem kerültek módosításra ebben a tekintetben.

Adó- és számviteli tanácsadókkal kiegészített csapatunk rendszeresen bonyolít le összetett cégcsoporton belüli átszervezéseket és átalakulásokat illetve ad komplex tanácsot az operáció során felmerülő bármilyen kérdésben.