3 perces olvasási idõ 5 aug. 2021
Digitalizációs játszma: Ön ismeri a szabályokat?

Digitalizációs játszma: Ön ismeri a szabályokat?

3 perces olvasási idõ 5 aug. 2021
Az elmúlt másfél év talán legtalálóbb megállapítása, hogy a valódi Chief Digital Transformation Officer a pandémia volt. Azok a cégek, amelyek korábban csak alternatív csatornaként kezelték az online értékesítést, illetve az ügyfél folyamatok digitalizációját, rohamtempóban kényszerültek a fejlesztések befejezésére és az ügyfélélmény növelésére. A hatóságok felkészülten várják az új szereplők megjelenését, a kellő körültekintésnek ezért kiemelt szerepe van a vásárlók bizalmáért folytatott versenyben.

Az időszakos bolt bezárások, korlátozott nyitvatartási lehetőségek, az agilis értékesítés és a bevételek szinten tartása egyre több vállalkozást terel abba az irányba, hogy online csatornája legalább annyira erős és stabil alapokon álljon, mint a core modell.

A rohamos fejlesztéssel a vállalatok ugyanakkor egy olyan, számukra új területre sietnek, ahol a szabályozó hatóságok már régóta figyelemmel kísérik a szereplők megfelelő működését. A Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) például már

  • akár 4 milliárd forintnyi jóvátételt is előíró1,
  • a webáruház és az „online bevásárlási szolgáltatás” éles elhatárolását megteremtő, 407 millió forint értékű kötelezettségvállalással záruló2

döntései is születtek. A GVH elsősorban a tisztességes verseny megteremtése érdekében felügyeli a fogyasztók jogainak tisztes érvényesülését, és fokozott figyelemmel követi az online tér jogi megfelelését. Ebből eredően míg a piaci szereplők jelentős része a jogi keretek megértésével és megfelelő implementációjával van elfoglalva, a GVH már ennél előrébb lépve például azt vizsgálja, hogy az online kiskereskedők milyen adatvagyonnal rendelkeznek, milyen adatokat gyűjtenek és rendszereznek a vásárlásokról és a fogyasztókról, és ez milyen hatással van a versenyre3.

Egy olyan rendhagyó helyzet alakult tehát ki, hogy a digitális értékesítések tekintetében a szabályozó hatóság sok piaci szereplő előtt jár.
dr. Losonci András
Ügyvéd, EY Law Magyarország

Versenyelőnyben azok a vállalkozások vannak, amelyek a digitális transzformációt nem csak a koronavírus-járvány hatására kezdték el.

Ugyanakkor ez a helyzet megfelelő jogi támogatással előnnyé is kovácsolható, hiszen már ismert keretek között

  • alakítható ki a weboldal arculata,
  • fejleszthetők az értékesítést támogató folyamatok, így pl. az ügyfélszolgálat,
  • gondolhatók újra a beszerzési és ellátási folyamatok, a logisztika átszervezésének irányvonalai.

Amennyiben a jogi megfelelés és kontroll még az élesedés előtt megvalósul, úgy biztosítható a hosszútávú profitabilitás, hiszen az erőforrások az üzletfejlesztésre összpontosulhatnak. 

Így nem csak az online térben már veteránnak számító vállalkozások, hanem a digitális csatorna fejlesztésében, kiépítésében még új szereplők is hosszú távú, rugalmas és sikeres értékesítés előtt állhatnak. 

Az EY jogi szakértői pedig end-to-end szolgáltatásukkal, a tervezéstől az első vásárlásig testreszabott tanácsadással támogatják különösen:

  • a kötelező fogyasztóvédelmi tájékoztatások ügyfélbarát megvalósítását,
  • az értékesítési partnerekkel (pl. fizetési szolgáltatók, fuvar vállalatok, esetleg outsourcing szolgáltatók) történő együttműködési keretek kialakítását, tárgyalását, szerződések elkészítését,
  • a marketing kampányok felépítését és megfelelését,
  • az esetleges hatósági megkeresések hatékony kezelését.

Fokozódó verseny

A hagyományos kiskereskedők számára az online csatornák sokkal inkább csak alternatívának számítottak a „kikényszerített” transzformációt megelőzően: forgalmuk csekély százalékát adta a digitális értékesítés. Ebből eredően jellemzően jóval kisebb erőforrást fordítottak a felületek folyamatos karbantartására, fejlesztésére, a pár százalékos növekedés kevésbé sarkallta arra a piaci szereplőket, hogy online platformjukat és a mögöttük húzódó folyamatokat folyamatosan felügyeljék és felülvizsgálják jogi és adózási szempontból. 

Tehát nem csak üzleti szempontból, de a szabályozó hatóságok által alakított joggyakorlat tekintetében is azok a vállalkozások váltak meghatározóvá, akik főtevékenységként, kizárólag digitálisan értékesítettek: a legnagyobb webáruházak és az online piacterek.
dr. Losonci András
Ügyvéd, EY Law Magyarország

Az erős nyomás ugyanakkor felforgatja a piacot. Számos nagykereskedő, forgalmazó kezdte felismerni, hogy termékeit közvetlenül értékesítheti a fogyasztók számára is. Ez az átrendeződés nem csak szélesebb kínálathoz vezet, de egy, a korábbinál forrongóbb, egy térben – az online csatornára – összpontosuló versenyt eredményez.

A verseny tehát a pandémiát követően is csak fokozódni fog. Hosszú távon pedig csak azok lehetnek sikeresek a fogyasztók figyelméért folytatott versenyben, akik nem sietik el a fejlesztéseket és kellő körültekintéssel, előre felkészülnek.

Napirenden a valódi kérdések

A helyes üzleti döntésekhez hiteles és megbízható információkra van szükség. Értesüljön az aktuális témáról hírlevelünkből.

Feliratkozás

Források

1 Ld. VJ/50/2018. ügyet lezáró döntés.
2 Ld. VJ/65/2017. ügyet lezáró döntés.
3 Ld. Fókuszban az online kereskedelem: az adatvagyon szerepét vizsgálja a GVH - GVH

Összefoglalás

Az elmúlt időszak felgyorsította a vállalatok digitalizációs törekvéseit. A fejlesztésekből ugyanakkor csak azok a cégek szerezhetnek igazi versenyelőnyt, akik kellő körültekintéssel állnak a jogi megfeleléshez is.

A cikkrõl