Szolgáltatások

Banki és pénzügyi jogi szolgáltatások, fizetésképtelenségi eljárások

Irodánk kiterjedt tapasztalattal rendelkezik komplex finanszírozási tranzakciók és pénzügyi jogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás terén. Ügyfeleink közé tartoznak jelentős hazai és nemzetközi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, hitelfelvevők, befektetési szolgáltatók, és a finanszírozási piac egyéb szereplői. Rendszeresen dolgozunk LMA alapú, illetve attól eltérő formátumot használó szindikált, klub és bilaterális hiteleken (mind hitelezői, mind adósi oldalon), portfolió transzfereken, refinanszírozásokon és restrukturálásokon, illetve fizetésképtelenségi eljárásokban. Szintén kiterjedt tapasztalatunk van banki M&A ügyekben, továbbá engedélyezési és egyéb szabályozási kérdések kapcsán történő tanácsadásban. Azt gondoljuk, hogy a pénzügyi szektor ilyen mély és beható ismerete, illetve a releváns szereplőkkel hosszú ideje fennálló munkakapcsolat jelentős többletet nyújthat ügyfeleink számára és szavatolhatja a tranzakciók gördülékeny és sikeres lezárását.

Amiben számíthat ránk:

 • Pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó jogi tanácsadás, ideértve a kétoldalú és/vagy konzorciális finanszírozási megállapodásokat – mind hitelezői, mind hitelfelvevői oldalon
 • Tanácsadás tőkepiaci ügyletekben
 • Portfólió átruházás, banki M&A
 • Restrukturálások és refinanszírozások támogatása
 • Pénzügyi szabályozással kapcsolatos ügyek, szabályozott szervezetek alapítása és engedélyeztetése, úgymint pénzügyi intézmények, befektetési alapok és alapkezelők
 • Jogi képviselet és tanácsadás pénzügyi restrukturálási ügyekben

Kapcsolat:

dr. Sefer Iván

Telefon: +36 1 451 8599


Kapcsolat: dr. Sefer Iván

INFO

Adóügyi eljárások, perek

Adóperekre specializálódott csoportunk ügyvédekből, adószakértőkből és olyan volt adóhatósági szakemberekből áll akik bíróság előtti képviseletre szakosodtak. Az adóigazgatási eljárás kezdetétől együtt dolgozunk adóellenőrzésre szakosodott kollégáinkkal mind az eljárásjogi mind az anyagi jogi szempontokat figyelembe véve, biztosítva ezáltal az Önök jogérvényesítését és annak hatékonyságát. A magyar és nemzetközi adóperes gyakorlat folyamatosan alakul, változik. Az adóperekben eljáró ügyvédeink és az adóigazgatási eljárásokban eljáró szakértőink biztosítják az esetjog tudatos következetes felhasználását mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból az ellenőrzés kezdetétől a sikeres jogérvényesítés érdekében.

Amiben számíthat ránk:

 • Ügyfelek képviselete adózási ügyekben a bíróság előtt és közigazgatási eljárásokban
 • Adóellenőrzési eljárások teljeskörű támogatása, tanácsadás az adózási dokumentumok, bizonyítékok kezeléséhez
 • Segítségnyújtás adóvizsgálatok ügyféloldali lebonyolításában, kérdések megválaszolásában
 • Tanácsadás adóperes stratégiák kialakításában
 • Hatékony képviseletet biztosítunk adóellenőrzések során, és biztosítjuk adótanácsadói és jogi képviseletét, egy személyben

Kapcsolat:

vamosidr. Vámosi-Nagy Szabolcs
Telefon: +36 1 451 8603


Kapcsolat: dr. Vámosi-Nagy Szabolcs

INFO

 

bajuszdr. Bajusz Dániel
Telefon: +36 1 885 0093


Kapcsolat: dr. Bajusz Dániel

INFO

 

seradr. Séra Gergely
Telefon: +36 30 559 1429


Kapcsolat: dr. Séra Gergely

INFO

Versenyjog

Magyarországi versenyjogi csoportunk az európai uniós és a magyar versenyjog minden területén hatékony jogi támogatást nyújt ügyfeleink részére. Az M&A tranzakciók teljeskörű versenyjogi támogatását biztosítjuk a tranzakciók kockázatelemzésétől kezdve, a tárgyalási folyamatok compliance támogatásán keresztül és a hatósági eljárás lezárultáig. Versenyhatósági tapasztalattal rendelkező szakértőink tanácsot adnak és képviselik ügyfeleinket erőfölényes és kartell ügyekben, fogyasztóvédelmi és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos eljárásokban. Testreszabott jogi támogatást nyújtunk állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben és segítjük ügyfeleinket hatékony versenyjogi megfelelőségi rendszerek kiépítésében.

Amiben számíthat ránk:

 • Összefonódások versenyjogi kockázatelemzése, magyar, uniós és külföldi bejelentési kötelezettség vizsgálata
 • Fúziós bejelentések, versenyhatósági engedélyezés
 • Kartell ügyekben képviselet helyszíni vizsgálat, versenyfelügyeleti és bírósági eljárás során
 • Tanácsadás gazdasági erőfölénnyel és jelentős piaci erővel való visszaélésekkel kapcsolatos ügyekben
 • Képviselet fogyasztóvédelmi és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattokkal kapcsolatos ügyekben, marketing compliance tanácsadás
 • Versenyjogi és ágazati szabályozásnak való megfeleléssel kapcsolatos tanácsadás, belső átvilágítás és kockázatfelmérés, megfelelőségi szabályzatok kialakítása, compliance rendszerek kiépítése
 • Versenyjogi és rajtaütési tréningek, workshopok tartása a munkavállalók és a management számára
Munkajog

Ügyfeleinknek teljes körű, gyakorlatias megoldásokat javasolunk a munkajog minden területén, ezáltal támogatva ügyfeleinket, hogy a sikerüket hosszú távon is a legjobb munkavállalóikkal, a lehető legjobb feltételek mellett érjék el.

Amiben számíthat ránk:

 • Munkaviszony létesítése és megszüntetése, csoportos létszámcsökkentés
 • Juttatási és kompenzációs rendszerek, cafeteria, bónuszok, ösztönző és munkavállalói résztulajdonosi programok, vállalatok közötti bérköltség visszatérítések
 • Átszervezés, kiszervezés, munkaerő-kölcsönzés, üzletág átadások munkaügyi aspektusai
 • Kollektív munkaügyek, munkavállalói érdekképviseletekkel (szakszervezet, üzemi tanács stb.) folytatott konzultációk és tárgyalások, üzemi megállapodás és kollektív szerződés készítése
 • Belső szabályzatok (szervezeti és működési szabályzat, magatartási kódex, IT szabályzat, visszaélés-bejelentő rendszer, stb.)
 • Rugalmas foglalkoztatás, atipikus foglalkoztatási szerződések, külföldi munkavállalók
 • Munkavállalói csalások, visszaélések, károkozások, diszkriminatív esetek, munkavállalói igények kivizsgálása
 • Munkaügyi jogviták, peres jogi képviselet, segítség a munkaügyi ellenőrzéshez

Kapcsolat:

jagicadr. Jagicza Gábor
Telefon: +36 1 451 8124


Kapcsolat: dr. Jagicza Gábor

INFO

Adatvédelem

Az adatvédelem egyre növekvő kihívást jelent ügyfeleinknek, különösen az új európai adatvédelmi rendelet árnyékában. Célunk, hogy jogi csapatunk révén ügyfeleink sikerrel felelhessenek meg ennek az adataik biztonságával, jogszerű kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos kihívásoknak, egyúttal kiaknázhassák a különböző forrásokból elérhető adatok alkalmazásával járó üzleti lehetőségeket is.

Amiben számíthat ránk:

 • Munkahelyi adatvédelem: felvétel előtti adatkezelés, munkáltatói ellenőrzések (csomag, ruházat, alkohol-drog fogyasztás, e-mail, telefon, internet, kamera, GPS, stb.), adatmegőrzési lehetőségek és kötelezettségek, adattovábbítás
 • Határon átnyúló adattovábbítások EU-s és harmadik országokba (kötelező szervezeti szabályozás bevezetése, standard modellszerződések készítése, stb.)
 • Tanácsadás adatbiztonsági rendszerekkel kapcsolatban
 • Belső adatvédelmi ellenőrzésekben közreműködés
 • Direkt marketing, e-kereskedelem, honlap és cookie szabályzatok adatvédelmi kérdései
 • Közérdekű adatigénylések és adatbányászat (Big Data, közösségi hálózatokról, stb.)
 • Új vagy innovatív szoftverek és alkalmazások adatvédelmi kérdései
 • Bejelentések az adatvédelmi nyilvántartásba, közreműködés a NAIH eljárásaival kapcsolatban
 • Adatvédelmi incidensek kezelése, peres képviselet személyiségi jogok megsértése miatti polgári perekben

Kapcsolat:

jagicadr. Jagicza Gábor
Telefon: +36 1 451 8124


Kapcsolat: dr. Jagicza Gábor

INFO

Közbeszerzés

Ügyfeleinknek szívesen szolgálunk jogi tanácsadással közbeszerzési eljárásokban való részvételükkel kapcsolatban is, az eljárás valamennyi fázisában, ideértve a jogorvoslati eljárásokat is.

Amiben számíthat ránk:

 • A közbeszerzési felhívás és dokumentáció véleményezése
 • Az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentáció véleményezése
 • A részvételhez szükséges (pl. konzorciumi partnerekkel, alvállalkozókkal kötendő) szerződések elkészítése
 • A hiánypótlási felhívás teljesítése
 • Jogi képviselet tárgyalásos eljárásokban
 • Jogi képviselet a jogorvoslati eljárásokban a Közbeszerzési Döntőbizottság és az illetékes bíróságok előtt

Kapcsolat:

jagicadr. Jagicza Gábor
Telefon: +36 1 451 8124


Kapcsolat: dr. Jagicza Gábor

INFO

Társasági és kereskedelmi jog

Ügyfélkörünk  a tőzsdei cégektől a középvállalatokon át a családi vállalkozásokig terjed, akiknek változatos társasági jogi és kereskedelmi jogi ügyekben nyújtunk tanácsadást, legyen szó akár összetett átszervezések és átalakulások előkészítéséről és végrehajtásáról.

Amiben számíthat ránk:

 • Vállalati szerkezetátalakítások, belföldi és határon átnyúló egyesülések, szétválások, alaptőke módosítás, részvényesi megállapodások
 • A vállalatok működéséhez kapcsolódó dokumentumok, létesítő okirat megfogalmazása, közreműködés igazgatótanácsi, részvényesi közgyűlési és felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyvének vezetésében
 • Vállalati és kereskedelmi szerződések
 • Végelszámolási, csődeljárási és fizetésképtelenségi eljárásokban való közreműködés

Kapcsolat:

piskoti-copydr. Piskóti Adrienn
Telefon: +36 1 451 8129


Kapcsolat: dr. Piskóti Adrienn M.LL.P

INFO
 

varszegidr. Várszegi Sarolta
Telefon: +36 1 451 8129


Kapcsolat: dr. Várszegi Sarolta (LL.M.)

INFO

Összeolvadás és vállalat felvásárlás/M&A

Hazai és nemzetközi vállalatcsoportoknak, középvállalatoknak, kockázati tőke kezelőknek és pénzügyi befektetőknek nyújtunk tanácsadást vállalatfelvásárlások és összeolvadások esetén. Határokon átívelő ügyleteknél egy kézből biztosítjuk a jogi tanácsadást és az EY adó, tranzakciós és üzleti tanácsadási üzletágával.

Amiben számíthat ránk:

 • Versenyhivatali engedélyezés
 • Jogi tanácsadás eladói és vevői oldalon
 • Jogi átvilágítás eladói és vevői oldalon
 • Jogi strukturálás eladó és vevő félnél
 • Tranzakciós dokumentációk
 • Átfogó tranzakciós támogatás tárgyalási fázisban
 • Felvásárlást követő integráció
 • Tanácsadás magántőke tranzakciókkal kapcsolatban

Kapcsolat:

piskoti-copydr. Piskóti Adrienn
Telefon: +36 1 451 8129


Kapcsolat: dr. Piskóti Adrienn M.LL.P

INFO
 

varszegidr. Várszegi Sarolta
Telefon: +36 1 451 8129


Kapcsolat: dr. Várszegi Sarolta (LL.M.)

INFO

Ingatlanjog

Amiben számíthat ránk:

 • Jogi átvilágítás
 • Akvizíció, lízing és ingatlanértékesítés
 • Jogi támogatás zöldmezős beruházásokhoz és ingatlanfejlesztési projektekhez

Kapcsolat:

dr. Posta Szabolcs
Telefon: +36 1 451 8100


Kapcsolat: dr. Posta Szabolcs

INFO