Jogi nyilatkozat

A weboldal használatával az Oldal használója magára nézve kötelező érvényűnek fogadja az alábbi feltételeket.

Jogász-ügyfél kapcsolat vagy egyéb kapcsolat létesítése

Az oldal használójának a honlapon szereplő adatokhoz való hozzáférése vagy használata nem teremt jogász-ügyfél kapcsolatot vagy egyéb szakmai ügyféllel való kapcsolatot az oldal használója és a Vámosi-Nagy Ernst&Young Ügyvédi Iroda (továbbiakban: EY Law) vagy annak valamely alkalmazottja között.

Nem bizalmas kommunikáció

Az interneten vagy más úton közölt információk közzététele lényeges kockázattal járhat. Fennáll a kockázata annak, hogy az elektronikus hírközlés harmadik személy által lehallgatásra vagy akadályoztatásra kerül. EY Law nem vállal garanciát a küldött vagy fogadott kommunikáció titoktartásával, biztonságával vagy teljességével kapcsolatban; bármely nem biztonságos kapcsolattartási forma használata hátrányosan érintheti az ügyvéd-ügyfél kommunikáció védettsége privilégiumának az érvényesítését.

Nem minősül jogi tanácsadásnak

A jelen weboldalon szereplő adatok célja az érdeklődők általános jellegű tájékoztatása. Az Oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, számviteli vagy bármilyen más szakmai tanácsadásnak vagy szolgáltatásnak. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy az Oldalon a legfrissebb és lehető legpontosabb információkat szerepeltessük, nem helytálló adatok előfordulhatnak. Weboldalunkon egyes törvényi és jogszabályi hivatkozások is szerepelnek. Mivel a törvények és jogszabályok az idők során változhatnak, azok mindig az adott körülmények figyelembevétele mellett értelmezendők. Az Oldalon szereplő információk teljessége, pontossága vagy időbeli helytállósága tekintetében semminemű garanciát nem vállalunk. Bármiféle döntéshozatal előtt, minden, az Önöket érintő adózási vagy egyéb üggyel kapcsolatban kérjék ki az Önök helyzetét tényszerűen ismerő EY Law jogász vagy más szaktanácsadó véleményét. Kérjük, hogy bizalmas adatokat az EY Law-nak ne küldjenek, amíg az adott cég hozzá nem járult az Önök által kért szolgáltatások teljesítéséhez.

AZ EY LAW JELEN WEBOLDALON ELŐFORDULÓ ESETLEGES HIBÁKÉRT VAGY TARTALMI HIÁNYOSSÁGOKÉRT SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

Az Oldalon szereplő információk és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások az ott megjelent formában értendők és érvényesek, azok teljessége, pontossága vagy időbeli helytállósága tekintetében semminemű garanciát nem vállalunk, vonatkozásukban jogérvényes nyilatkozatot nem teszünk, sem szavatosságot, sem más – közvetlen vagy közvetett – szerződéses feltételt nem vállalunk. Az EY Law nem garantálja az Oldal, illetve az Oldalon keresztül nyújtott különféle szolgáltatások és/vagy az arról letöltött információk, szoftverek vagy más anyagok pontosságát, aktualitását, folytonosságát, hibamentességét, teljességét, vírus-, illetve egyéb kártevőmentességét.

AZ EY LAW A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍT A JELEN OLDAL TARTALMÁVAL ÉS AZ AZON KERESZTÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ – MAGÁNJOGI KÁRTÉRÍTÉSI, SZERZŐDÉSES, SZAVATOSSÁGI, ÁLTALÁNOS VAGY GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ, ILLETVE MINDEN MÁS – FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS HASONLÓ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR IS, HA AZ EY LAW TISZTÁBAN VOLT VAGY TISZTÁBAN KELLETT VOLNA LENNIE AZ ILYEN KÁR FELMERÜLÉSÉNEK KOCKÁZATÁVAL.

 

RSS értesítők, podcast-ok és email-hírlevelek használatának feltételei

Az RSS értesítők, podcast-ok és email-hírlevelek az EY Law ingyenes, magánszemélyek részére szóló, nem kereskedelmi célú szolgáltatásai. Az EY Law RSS értesítők révén az EY Law sajtócikkek címét, leírását és XML linkjét teszi közzé az RSS olvasók vagy tartalomszolgáltatók felhasználói számára. A podcast magánszemélyek részére előfizetéses alapon biztosított audio program. Az EY Law a podcast-okat az előfizetők saját személyes használatára teszi közzé. Az RSS értesítők, podcast-ok és email-es hírlevelek tartalomszolgáltatói saját felhasználóik jobb kiszolgálásához az EY Law értesítőit felvehetik a saját értesítőjegyzékükbe. E tartalmak mindennemű más felhasználása – másolása, sokszorosítása, újbóli megjelentetése, feltöltése, posztolása, adatátvitele, illetve az értesítők vagy podcast-ok bármilyen más úton történő terjesztése – szigorúan tilos.

Az EY Law fenntartja magának a jogot az értesítők, podcast-ok és email-hírlevelek előzetes figyelmeztetés nélküli felfüggesztésére. Az EY Law RSS értesítőinek, podcast-jainak és email-hírleveleinek szöveges és képtartalma, valamint az azokban megjelenő logók az EY Law kizárólagos, jogvédett tulajdonát képezik.

 

Linkek használata

A következő honlapon folytatott tevékenységeket EY Law kifejezetten tiltja és EY Law védjegyeinek és szellemi tulajdonához fűződő egyéb jogainak megsértését jelentheti: az Oldalra mutató linkek- a kezdőlapunk kivételével, mely www.eylaw.hu oldalon érhető el –kivéve, ha másként nem rendelkezünk; az Ernst & Young Global Limited – egy Egyesült Királyságbeli korlátolt felelősségű társaság- logójának illetéktelen felhasználása; az Oldal tartalmának bármilyen fokú bemásolt felhasználása.

Az EY Law-t semminemű felelősség nem terheli mindazon weboldalak tartalmáért, megbízhatóságáért vagy biztonságáért, amelyek a jelen weboldalon elhelyezett linkeken (hyperlink vagy máshogy) keresztül elérhetők.

A jelen Oldalon szereplő egyes linkek olyan egyének vagy szervezetek által működtetett szerverekre vezetnek, amelyre az EY Law-nak nincs befolyása. Az ilyen szervereken elhelyezett információk pontosságáért vagy egyéb vonatkozásaiért az EY Law semmiféle garanciát nem vállal, azzal kapcsolatban jognyilatkozatot nem tesz. A harmadik fél weboldalára mutató link elhelyezése önmagában nem minősül az EY Law vagy a harmadik fél termékeinek, illetve szolgáltatásainak az EY Law vagy a másik fél általi elfogadásának, jóváhagyásának.

 

Szerzői jogok

Eltérő jelzés hiányában az Oldal globális részének teljes tartalma az EY Law 2016-ban szerzői joggal levédett tulajdona (Copyright ©2016 EY Law). Minden jog fenntartva. Az Oldalon található anyagok – többek között sem a szöveg, sem az ábrák vagy a HTML kódok – az EY Law, illetve az ország információk vonatkozásában EY Law írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában, sem részben sem egészben nem sokszorosíthatók, illetve adatátviteli eszközökkel sem továbbíthatók.